Verslag van dag tot dag van de Alchemistische Verrassingsreis

VERSLAG VAN DE ALCHEMISTISCHE VERRASSINGSREIS VAN DAG TOT DAG.

me and him

24-08-2020, de eerste dag vd Alchemistische Verrassingsreis.

Voor de reizigers die mee zijn was het thema wel bekend, maar niet waar ze naar toe zouden reizen.

De eerste plek waar we vandaag zijn gestart is Bolsward. Hier zijn we gestart bij de vleermuis en de Broerekerk die een glazen dak en leeg ruimte heeft. Daar de kerk in 1980 door brand is verwoest. Meer info: https://reliwiki.nl/index.php/Bolsward,_Broereplein_10_-_Broerekerk

Kerk in Bolsward met Raamdak

Betekenis vd vleermuis die voor deze kerk staat: Vleermuizen zijn intrigerende, nuttige dieren die met hun jacht op insecten cruciaal zijn in het ecologisch systeem. De vleermuis staat in de Aziatische cultuur symbool voor rijkdom, geluk en een gezegende ouderdom. Bij ons symboliseert hij zowel duistere krachten als een positieve, reddende kracht. Denk aan Batman, of aan de gevels van de grote kathedralen waar hij, in de vorm van waterspuwers, de demonen op afstand houdt. Dat past prachtig bij de afgebrande Broerekerk. De trap op de rug nodigt de bezoeker uit om de vleermuis symbolisch te overwinnen. En… om zichzelf te overstijgen.

vleermuis in Bolsward 

Hierna zijn we doorgereden naar Wiuwert een afgegraven terpdorp, waar archeologen rijke en mysterieuze ontdekkingen hebben gedaan. Hier hebben we de grafkelder bezocht waar nog 4 mummies, die volgens de verhalen gelinkt zijn aan de 17-eeuwse zeer strenge christelijke "sekte" der Labadisten hoorde.

Anna Maria van Schuurman, stond aan het hoofd van deze "sekte". Ze was zeer intelligent, sprak meer dan 10 talen, had kennis van kunst en wetenschappen en kende de geheimen van de alchemie. Anna Maria achtte ware wijsheid hoger dan tronen, vorstendommen, goud en parels.

Anna Maria van Schurman in Wiuwert

Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zij precies begraven is, die plek blijft een mysterie. Zij wilde in het kerkje van Wiuwert begraven worden. Want ze wilde op het noorden met haar hoofd buiten de kerk en haar lichaam aan de binnen zijde vd kerk begraven worden, maar haar lichaam is nog niet gevonden op deze plek.

Ook was er op kerkhof een interessante steen met als symbool de *Ouroboros, een kubus in het midden van de Ouroboros, de driehoek en het boek met de lege bladzijdes.

Alchemistische steen in Wiuwert

* De naam ouroboros komt uit het Oudgrieks οὐροβόρος en betekent staart-eter. Het is een symbool uit de alchemie, en een van de oudste mythische symbolen ter wereld.

Na dit bezoek zijn we doorgereden naar de slaaplocatie. Bovenstaande plekjes die we hebben bezocht sluiten mooi aan bij de eerste dag van het thema: Het loslaten van ons dagelijks lood.

2e dag, 25-08-2020, vd Verrassingsreis. Vandaag was het thema vd dag: "Overgave aan het niet weten".

We begonnen de ochtend met een groepsmeditatie. Candaluna gaf de boodschap door dat ook de vrouwelijke energie bijdraagt op deze reis. Candaluna sprak nog over Anna Maria van Schurman en haar kennis op de Alchemie en de ondergeschikte rol die zij had als vrouw, in die tijd. De mannen hadden het voor het zeggen en de vrouw was ondergeschikt aan de man. Ondanks haar hoge intelligentie en de invloed die zij had bij de Labadisten wist zij dat, in haar tijd, een vrouw nooit gelijkwaardig zou worden gezien. Alchemie en kennis waren voor de mannen, de vrouw speelde daarin geen enkele rol van betekenis. Toch heeft zij ondanks haar moeilijke positie nooit opgegeven.

Nu in deze Aquarius-tijdperk (Vrouwelijke energie), zal de Mannelijke energie (het Vissen-tijdperk) indalen in de Vrouwelijke energie. De vissen zullen niet meer op het droge zwemmen, maar in stromend schoon en helder water. Er werd nog veel meer gedeeld, maar bovenstaande is een korte samenvatting vd channeling.

Hart vrouwen energie

De plekken die wij vandaag hebben bezocht hebben ons thema van deze dag mede ondersteunt. We zijn naar het Rijsterbos gegaan dat ligt in Gaasterland. Het "her-rijzen" van het Alchemistisch proces.

Boom in Gaasterland  poppetje in Gaasterland  

De bomen in dit bos zijn ware wezens, gezond en sterk staan ze diepgeworteld. De bomen staan volledig in overgave met alle natuurlijke elementen. Het bos is in de 18e eeuw aangelegd, maar de plek is veel ouder (men zegt 100.00 jaar) en magisch. Gaasterland, ook wel het land van de geesten. De plek waar grote beuken als tempel-pi-laren, in open veld op-rijzen, is energetisch zeer sterk.

In dit bos ligt ook een Steenkist (dit is een rechthoekige grafvorm, die ingegraven is in de grond) en in het bos is ook een Vrijheids tempeltje. Dit is een replica van wat er eerder heeft gestaan. Het orginele tempeltje werd gebouwd na de bevrijding van Napoleon die toen naar Elba werd overgebracht.

Steenkist in Gaasterland

We hebben vandaag een lange wandeling gemaakt, waarin we de indrukken vd ochtend en het bos in ons zelf hebben samengebracht. Het avond eten hebben we genuttigd bij het Slotermeer. Het was een prachtige dag van overgave aan het niet-weten.

3e dag vd Verrassingsreis, 26-8-2020 (een portaal dag). Thema vd dag: het op delen van jezelf.

Gisteravond en vannacht stormde het flink en dat hield mij wat wakker waardoor ik nog wat lag na te denken over wat ik overdag had beleefd.

De bomen die ik in het Gaasterbos had gezien hadden op mij wel indruk gemaakt. Hun sterke wortels en de gezonde grond waarop zij staan, maakt het mogelijk dat deze bomen zo enorm groot en sterk zijn en dat voelde ik nog door mijn lijf na resoneren, wat een kracht. Na de wat onstuimige nacht hebben we in de ochtend Friesland verlaten en zijn op weg gegaan naar de Achterhoek richting de Tankenberg.

In de buurt vd Tankenberg was onze lunch plek. Mijn medereizigster ging de lunch plek opzoeken, op haar mobiel, en zag toen een foto van een hele mooie boom en bij de foto stond ook de naam vd plek waar deze boom stond. Zij reageerde nogal op de boom en ik op de naam van die plek: Arboretum Poort Bulten.

Arboretum Poort Bulten

Deze plek ligt aan de rand van De Lutte een prachtig natuurpark waar je heerlijk kunt wandelen. In dit park zijn meer dan 2.500 bomen en heesters te vinden. En omdat de bomen vannacht nog zo hadden doorgewerkt in mij en het vandaag ook een portaal dag is zag ik dit als een aanwijzing om daar naar toe te gaan en daar te lunchen ipv de plek die ik eerst in gedachte had. Heel verrassend deze wending.

Zogezegd zo gedaan. Na de lunch gingen we een "kort" rondje doen en daarna naar de Tankenberg. De Tankenberg hebben we niet meer gedaan, want na een kleine 10 minuten viel mij een groep bomen op. Dit was een groep Lindebomen en elke boom kwam uit een ander deel vd wereld, maar was wel als Linde familie bij elkaar geplant.

En die familie energie kon je heel sterk voelen, maar wat ook zo bijzonder was dat ze uit verschillende wereld delen kwamen: midden China, Japan, Mongolië, Noord en West America en bij sommige waren de naambordjes slecht te lezen waar ze vandaan kwamen, maar het waren allemaal Lindes.

diverse lindebomen bij elkaar

Een Lindeboom is een vrouwelijke boom, en de vrouwelijke energie speelt op deze reis ook een rol. Op dat moment vielen er bij mij diverse kwartjes en heb ik de groep gevraagd bij elkaar te komen, deze groep bestaat alleen maar uit vrouwen. Ik heb toen de vrouwen 1 voor 1 uitgenodigd om in het midden vd Lindeboom familie te komen staan en wij ook als cirkel om haar heen. Op dat moment ontstond er een hele mooie uitwisseling onder elkaar en we voelde een enorme bekrachtiging vd vrouwen energie door het netwerk vd Lindebomen en Moeder Aarde heen gaan en weer terug.

Dit alles heeft wel meer dan anderhalf uur geduurt. We waren zo diep geraakt van de bijzondere aanrakingen op die plek en wat er onderling gebeurde dat het bezoek aan de Tankenberg niet meer voelde om te ervaren.

Tijdens het diner deelden we aan elkaar nog diverse levensgebeurtenissen. Waardoor het thema vd dag weer prachtig aansloot:

Het op delen van jezelf.
De dag samenvattend:
Verrassend
Synchronisatie
Helend
Verhelderend
Vervult
Dankbaar

Alweer de 4e dag vd Verrassingsreis, 27-8-2020 wat gaat het toch snel.

En verrassend was het ook dit keer weer. Thuis had ik de reis deels voorbereid en had ik diverse kracht plekken van tevoren min of meer uitgestippeld, maar deze 4e dag liet zich op geen enkele manier invullen om naar toe te gaan. Gisteravond en ook vanochtend nog plekken opgezocht, ingevoeld, gelezen, maar niets resoneerde. En vanochtend tijdens het ontbijt aan de groep gedeeld dat er geen enkele plek zich kenbaar maakte om gezamenlijk naar toe te rijden.

Wel een vorm diende zich aan, maar geen plek om naar toe te gaan in de Achterhoek. De vorm die zich aandiende was, voordat we zouden vertrekken, een afstemming te doen en na deze afstemming, elk met zijn eigen auto zijn eigen route volgen om naar de volgende slaaplocatie te rijden. De afstemming was heel interessant want toen begreep ik ook waarom zich geen andere plek had aangediend. Want het ging om de plek zelf waar we vannacht hadden geslapen.

De slaapplek was in Lievelde bij Hotel Loco.

Hotel Loco

De naam kan je twee-zijdig uitleggen: Loco-gek en Loco-locomotief. Het hotel ligt bij het station van Lievelde vandaar de naam Loco

Een stukje vd channeling (die wel bijna een uur duurde): "Op deze plek komen al vele jaren mensen die op doorreis zijn uit verschillende wereld delen en diverse uithoeken, met een diversiteit aan interesses en beroepen. De plek is een portaal plek, van de onderwereld (inner-earth), middenwereld en bovenwereld. Een ont-moetingsplek. Hier komen diverse werelden bij elkaar. Er werd ook nog de link gemaakt met gister (de Lindebomen uit diverse wereld delen die een netwerk vertegenwoordigen). Net zoals deze plek een "netwerk" plek.

Na de channeling is ieder zijn weggegaan. We wisten niet van elkaar welke route men zou volgen. En wat bleek we hebben enkele overlappingen gehad qua route. Zoals de Draak op de foto, die is ook door het andere groepje onderweg gespot, ondanks dat we echt andere routes hadden.

draak onderweg naar nw locatie

Toen we tijdens het diner aan het uitwisselen waren klopte het zo mooi hoe we onze dag (per groepje) hadden "ingevuld". Het was werkelijk heel verrassend. Heel verrassend was deze dag.

5e dag vd reis, 28-8-2020 ook is het de 5e portaal dag van Augustus.

Vandaag zijn we naar het plaatsje Thorn gegaan. Thorn ook wel bekend als Magische Lichtstad. Het thema van vandaag van onze alchemistische reis is: Inwijding

Gister, de 4e dag vd transformatie, was het: Samensmelten van het mannelijke en vrouwelijke en dat thema, met alle andere thema's vd vorige dagen weefde nog mooi mee op deze dag. De huizen met zijn bijzondere architectuur rondom de Abdij staan er stralend bij. Vooral als de zon schijnt dan weerkaats het licht op deze witte huizen en dat is magisch om te zien. Het dorp is werkelijk magisch en een ware krachtplek.

dorpje Thorn   De abdij in Thorn

In de loop der tijd heeft de plek, waar nu de Abdijkerk staat, diverse bijzondere invullingen gehad. Zo heeft er voor de komst van het Christendom een Tempel gestaan die gewijd was aan de Germaanse vuurgod Thor. Ook de Druïde kwamen naar deze plek voor het element vuur.

In de hal voor dat je de Abdijkerk binnen gaat is een goude zon in een loodblauw vlak te zien. Dit is een alchemistisch symbool. De gouden zon drukt het goddelijk vuur uit en de loodkleur de aardse mens. De mens kan naar God getild worden, is de boodschap van dit teken.

zon in lood abdij Thorn

Het vuur staat voor het oneindige licht, de bron van alles. De stof (het lichaam vd mens) is eindig en door in contact te komen met het heilige vuur daalde de heilige geest in de stof. Er zijn veel versieringen in de kerk met zonnen te zien. De zon die dus staat voor Vuurkracht, de bron van alles. In het oudste gedeelte vd Abdijkerk, de kelder waar niet de mummies liggen, ontving men de inwijding van de Alchemie.

Ook hebben Adellijke vrouwen (de Stiftdames) meer dan 800 jaar aan de macht gestaan in Thorn. (Een stift is een klooster voor adellijke dames.) Het pittoreske Limburgse stadje was eeuwenlang een zelfstandig territorium in het Duitse Rijk, waar vrouwen de baas waren.

Een Stiftdame

Dat maakt de geschiedenis van Thorn uniek in de hele wereld. De stifdames hebben zelfs hun eigen munt gehad.

Meer info over deze "vergeten princessen" zie ook: https://www.parool.nl/nieuws/de-vergeten-prinsessen-van-thorn-waren-geen-heilige-boontjes~b862fb11/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Nu is de Abdijkerk toegewijd aan de Aartsengel Michaël. Na het bezoek aan de Abdijkerk zijn we, na een koffie break met heerlijk Limburgse vlaai, naar de Kapel Onder de Linden gelopen. Deze kapel is gebouwd in 1673 in opdracht van kanunnikes Clara Elisabeth van Manderscheidt - Blankenheim. Het grootste deel van haar leven is Clare Elisabeth ernstig ziek geweest. Zij beloofde een nieuwe, grotere kapel te stichten, als zij weer te voet naar het veldkapelletje in het buitengebied van Thorn kon wandelen en dat kon ze weer en zo doende is dit kapelletje gerealiseerd. Zelf nam ik binnen niet zoveel waar, maar buiten bij de linde bomen juist weer heel veel en ook hier waren de linde bomen onderdeel van de alchemistische reis.

Kapel onder de Linde

Ik kon op deze plek bij wijs van spreken eeuwig blijven. Ik voelde zoveel "moeder" energie. Het was echt Thuiskomen. Ik zakte er zo diep in weg, die rust, de stilte en mijn hart. Het was of die in brand stond. Wat een vuurkracht, maar zo uitgedrukt in liefde. Wauw! Ja daar had ik echt oneindig kunnen blijven, dat gevoel had ik daar.

Na deze ervaring terug gelopen en in het dorpje rondgelopen. Toen bijna aan het einde vd dag weer richting het hotel te O-spel vlakbij Nederweert. Dit was ook weer een verrassende dag, zoveel bijzondere ervaringen. Thorn is werkelijk een alchemistisch stadje. Op de terug weg kwamen we deze waterdraak nog tegen.

We hebben enorm genoten.

Waterdraak

6e dag vd Verrassingsreis, 29-8-2020, thema van vandaag Meesterschap.

Vanochtend aan het ontbijt werd o.a. het onderwerp voedsel besproken. Het is een onderwerp wat enorm intressant is en heel divers belicht kan worden. Na deze interessante uitwisseling zijn we onze dag gestart in het natuurgebied De Peel. Dit ligt 5 minuten van onze slaapplaats af.

meer in de Peele in de Peele koeien

We starten onze weg op een verhardpad en na 2 km zijn we de zandpaden opgegaan. Tijdens de wandeling hebben we inzichten met elkaar uitgewisseld, kring momentjes gedaan, gelachen om van alles en nog wat en ook heerlijke stiltes. De Peel heeft ons allerlei alchemistische natuur processen laten zien, die ook weer mee weefde in ons thema van vandaag "Meesterschap". We hebben heerlijk op "Het zwarte goud" van de Peel gelopen en na deze voedzame lange wandeling zijn we "moe", maar voldaan terug naar onze hotelkamer gegaan.

poster het zw goud  koffie break turf

Vanavond gaan we nog heerlijk een hapje buiten de deur eten.

Vandaag de 7e dag, Zondag 30-08-2020

Nog even wat gisteravond heeft plaatsgevonden: Gisteravond gegeten in het Restaurant "de Vrienden van Peel" te O-spel. Daar hebben we een heel leuk spel gezien; *Beugelen. Dit spel werd met 4-personen gespeeld en ieder heeft een bal. Hier speelde men met twee witte en twee zwarte ballen.

*Beugelen is een volkssport waarbij een zware bol met een houten schop of sleger in beweging gebracht wordt. Het is de bedoeling om de bol door de ring in het midden van de baan te laten rollen. Deze sport wordt beoefend in Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant.

7e Dag, het laatste thema van de Alchemistisch reis: EXTASE. De volgende ochtend zijn we na het ontbijt afgereisd naar de Maria Magdalena kapel te Gemert.

Deze plek sluit prachtig aan op de andere thema's van de afgelopen dagen.

Bij deze nog even de 7 thema's op een rijtje:
1e Maan-dag: Het loslaten van ons dagelijks lood
2e Dins-dag: Overgave aan het niet-weten
3e Woens-dag: Het opdelen van het zelf
4e. Donder-dag: Samensmelting van het mannelijke en vrouwelijke
5e. Vrij-dag: Inwijding
6e. Zater-dag: Meesterschap
7e. Zon-dag: Extase

De Kapel
De plek van de kapel is sterk energetisch en magisch en is gelegen in een gebied dat wordt gekenmerkt door een onderaardse waterstuwing, ‘wijst’ geheten, veroorzaakt door een vertakking van de zogenoemde Peelrandbreuk. Op dergelijke breuken worden vaak sterkere aardstralingen waargenomen, zo ook op deze plek. Maria Magdalena is het vrouwelijke goddelijke principe. En nu in het Aquarius-tijdperk wordt het vrouwelijke goddelijke in ere hersteld en in evenwicht gebracht met het mannelijke, zodat we over kunnen gaan naar de vijfde dimensie.

Maria Magdalena kerkje  Maria Magdalena plakkaat

Vandaar dat vandaag deze plek op de Zondag bewust is gekozen. Na de bijzondere ervaringen zijn we doorgereisd naar Centrum-Nautilus te Hoeven. Hier is de gehele reis in het Centrum met een prachtige channeling van Candaluna afgesloten. De cirkel (centrum) is rond (bal).

afsluiting met opstelling vd Kristallen en KS

Ieder ontving een persoonlijk samenvatting van haar Alchemistische-reis en een nieuwe sleutel om weer verder mee te reizen (**Rijzen). Ook werd medegedeeld waarom juist in deze 8ste maand de Verrassingsreis is georganiseerd. Deze 8ste maand was/is een sterke portaal maand waarin het aspect "Verrassing" is meegereisd.

"Het zal nog verrassend zijn hoe het één en ander zal ontvouwen". Toen afgesloten met een heerlijke lunch met brood van de meester Bakker uit Oirschot "Bij Robert" en een lekkere gevulde soep.

Het was werkelijk EXTASE. De reis samenvattend: geweldig, voedend en verrassend. Heel veel is samen gekomen op deze reis. Ik ga nu lekker nagenieten en uitrusten van alle kado's die ik ontvangen heb.

 

**Nog een hint voor de reizigers:
Rijzen
Vorm een bal (O-spel) van het deeg en leg die in een heel licht met olie ingevette kom. Dek af met een vochtige, schone theedoek of vershoudfolie en zet op een warme, tochtvrije plek. Laat het deeg rijzen tot het in volume is verdubbeld. De tijdsduur is afhankelijk van de temperatuur.

Ik DANK iedereen die fysiek, maar ook op afstand meegereisd zijn op deze Verrassingsreis.

ontbijtbordje in Ospel  soep met spiraal 2

1000 Resterende tekens


  • Bovenstraat 8 / 4741 AV Hoeven
  • 06-508 24 840
  • info@centrum-nautilus.nl
  • Kvk 71667679
  • BTW nr NL001511494B04

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

logo garant STO-reisgarantie
LOGO VVKR

Vereniging Van
Kleinschalige
Reisorganisaties

keyboard_arrow_up