Connectie met de Hathor’s

Connectie met de Hathor’s

Hathor 1 klAl meer dan 10 jaar werk ik samen met de Hathor’s. Dit is in 2007 door Tom Kenyon in Amsterdam toen geheractiveerd. Ik weet nog dat ik mee ging met een vriend naar een Kerk in Amsterdam. Na een introductie van Tom Kenyon begon hij de klanken door te geven van de Hathor’s, op dat moment sloegen (bijna) de stoppen bij mij door. De klanken kwamen zo intens binnen dat ik het gevoel had van mijn stoel te worden geblazen. Ik herkende zo intens de klanken, dat ik spontaan mee begon te klanken. Totaal onverwachts gebeurde dit, waardoor ik met rode wangen van “schaamte” op keek. Tom Kenyon lachte vriendelijk en hij zei: “You know the sounds and they know You”. Ik had geen idee waar hij het over had, daar ik nog niet zo “wakker” was en kennis had over Hathor’s. Ik was puur uit nieuwsgierigheid met die vriend meegegaan. Na deze dag was ik zo aangeraakt door de klanken van Tom, dat ik er meer over wilde weten. Het gekke is dat ik eigenlijk nooit naar info ben gaan zoeken op internet over de Hathor’s.

Vanaf 2008 ben ik de klanken gaan doorgeven van de Hathor’s in combinatie met channelingen, maar ik had zelf nooit naar info gezocht wie de Hathor’s nu waren. Dit is mij door samenwerking met hen en eigen ervaring met hen in de loop der jaren wel duidelijk geworden.

Wel kwam in 2017 een artikel op mijn pad wat ik zelf heel sterk heb ervaren en mij een “aha en van ohh dit herken ik” reactie gaf. En deze channeling van Tom Kenyon deel ik heel graag met jullie. Omdat ik zelf deze channeling nog steeds heel actueel vindt. Dat wil niet zeggen dat al het andere werk van Tom niet actueel is, verre van dat, maar die heb ik nog niet gelezen.

Channeling van Tom Kenyon

Jullie komen nu terecht in een tijd van zeer snel verlopende planetaire veranderingen.
Het energetisch vermogen van jullie Zon, de ster van jullie zonnestelsel, groeit en komt zo langzamerhand in een toestand van verhevigde veranderingen, zonne uitbarstingen en magnetische stormen. Ofschoon deze gebeurtenissen kunnen zorgen voor reële problemen op het gebied van telecommunicatie en weerpatronen, herbergt deze zonneactiviteit ook een immens groot evolutionair potentieel, dat wij graag met jullie willen bespreken.

Net als jullie, heeft de Zon een etherisch lichaam, een Zonne-KA, zo je wilt. Dit etherisch lichaam strekt zich vele miljoenen kilometers uit tot ver voorbij haar fysieke begrenzing. Jullie Aarde bevindt zich in het auraveld van de etherische Zon en omdat de geladen deeltjes die voortkomen uit de zonne uitbarstingen en door de zonnewind naar jullie planeet worden vervoerd alles doordringen, zijn die ook van invloed op jullie etherische lichaam. Het zijn inderdaad deze energetisch zeer hoog geladen deeltjes die een uitdaging vormen voor jullie fysieke dimensie en kunnen worden beschouwd als een soort voeding voor jullie KA, voor jullie eigen etherisch lichaam.
Het hangt helemaal af van jullie mentale houding, van jullie emotionele toestand of trillingsniveau of deze zonnedeeltjes een bron gaan vormen van voeding en evolutie, of juist borg zullen staan voor verveling en devolutie.

Goodmorning Sunshine

Het ligt niet in de bedoeling van deze boodschap om stil te staan bij de vele fysieke veranderingen die zich in deze periode van verhoogde zonne-activiteit voordoen, maar wij willen ons juist richten op zaken die jullie zullen helpen een zo groot mogelijk evolutionair voordeel te behalen uit wat er met de Zon en in jullie Zonnestelsel aan de hand is.
Op dezelfde manier als er tijdens die verhoogde activiteit op jullie Zon vele erupties voorkomen van zonnevlammen en fotonenenergie, doen zich in jullie KA-lichaam ook uitbarstingen voor in de vorm van spiritueel ofwel interdimensionaal licht. Het is echt zo: toenemende zonneactiviteit komt overeen met toenemende activering van jullie eigen KA.

Om hieruit zoveel mogelijk voordeel te behalen uit deze evolutionaire katalysator, raden wij jullie verschillende dingen aan. De katalysator waarover wij het hier hebben zal zich veel verder dan jet jaar 2012 uitstrekken en heeft te maken met de stroming van wat wij de zonnewinden noemen. Dit zijn bepaalde stromingen van foton- en magnetische energieën die door en rond jullie planeet Aarde stromen. Door jezelf te openen voor deze specifieke vormen van energie en door ze in jullie persoonlijke KA te integreren, wordt jullie persoonlijke KA versterkt en komt een enorme versnelling op gang van jullie eigen ascensieproces.

Hathor 1 klMet het verhevigen van deze zonne-energieën, neemt ook de veranderlijkheid en onzekerheid van jullie fysieke, mentale en emotionele werelden toe. Irrationeel en impulsief gedrag zal de kop opsteken. Tijdens perioden van verhoogde zonne-activiteit zullen zich ook uitdagingen voordoen voor jullie cognitieve functioneren en jullie geheugen.
De eerste stap die je kunt zetten voor het aanwenden van deze zonne-energieën ten behoeve van je bewustzijnsgroei, is om te proberen hun aard te doorgronden en geen weerstand te bieden aan de gevolgen die ze teweegbrengen.
Het is van belang te beseffen dat de oorzaak van de toenemende activiteit in deze tijd niet voortkomt uit het binnenste van de Zon zelf, maar in feite voortkomt uit de Centrale Zon van jullie Melkweg. Deze stroom van enorme katalytische energieën –energieën die het proces in hoge mate bevorderen – van de centrale Zon naar jullie eigen Zon vormt de voornaamste reden voor de evolutionaire mogelijkheden van deze specifieke zonnecyclus. In ruil daarvoor wordt de Aarde ook beïnvloed, in het bijzonder haar KA – haar eigen etherische lichaam.
Dus is het allereerste dat jullie dienen in te zien dat er geen ontsnappen aan deze evolutionaire invloeden mogelijk is. Jullie zijn nu eenmaal hier en zullen de hele rit moeten uitzitten, of je het nu leuk vindt of niet. Het is daarom van het grootste belang dat jullie geen weerstand bieden voor wat er op jullie afkomt.
De tweede stap is om het gebeuren te omarmen en ze energieën met meesterschap te gebruiken – om op de staart van de draak mee te vliegen, om het zo maar eens te zeggen. In dit verband verwijst de draak naar de Zon zelf en staat de zonnewind voor zijn staart. Jullie kunnen in deze periode tot grote hoogten stijgen, als je de moed kunt opbrengen en de juiste manier aanhoudt.
De derde stap voor het juiste gebruik van de zonnewinden is om toe te staan dat ze je KA direct beïnvloeden, nodig ze uit, vanuit jullie hart. In het bijzonder kies je ervoor, als door een daad van persoonlijke wil, binnen te gaan in de harmonische vibratie van waardering en of dankbaarheid.

Het is belangrijk te begrijpen waarom wij juist dit voorstellen. Jullie danken en waarderen daarmee niet direct het Universum voor de zonnewinden, maar jullie kiezen ervoor een van die hoog emotionele toestanden binnen te gaan omdat die nu eenmaal een energie aantrekkende kracht zal scheppen. Anders gezegd gaan jullie om zuiver pragmatische redenen een toestand van waardering of dankbaarheid binnen.

Deze emotionele toestanden verhogen de receptieve harmonieën van jullie KA, die het gehele KA-lichaam transformeren in een ontvankelijke vortex die fotonen en magnetische energie van de Zon zal aantrekken, waardoor de mate van trilling in je KA, je eigen etherisch lichaam, direct zal toenemen.
En het is door jullie eigen KA dat je het ascensieproces zult binnengaan. Het behoeft geen nadere uitleg dat er veel manieren zijn voor het beklimmen van deze ladder die leidt naar hogere bewustzijnstoestanden, of waardoor spirituele rijkdom kan worden vergaard; de KA vormt echter de basis.

De Zonne-kracht = connectie met bewustzijnsgroei

Giza and the Sun
KA= je etherisch lichaam

 • Levenskracht
 • Ascensieproces: is Poort van Tijd en Ruimte
 • Gedachte Kracht zijn energie stromingen die hebben invloed op het magnetisch veld van de Aarde.
 • Overwin je angsten
 • Zuiver Mens = Zuiver Bewustzijn
 • Verantwoordelijkheid nemen op alle gebieden van het leven
 • Hoogste laag van liefde is Goddelijke liefde

Klank van de Hathor’s bedoelt men de trilling die ten grondslag ligt aan ALLES, de ultieme aard en grondslag van alle werkelijkheid die in wezen trilling is. Deze klank is dus niet beperkt tot wat het menselijk oor kan horen.

Verbonden met de velden van licht, klank, vreugde en eenheid. 

Universele Verantwoordelijkheid, degene die dit niet kunnen zijn onderhevig aan de wetten van de wereld.

Van Human-doing naar Human-being

Bovenstaande verhaal met de channeling van Tom Kenyon wilde ik heel graag met jullie delen.

Dank voor het lezen en veel liefs,
Cocky

x

1000 Resterende tekens


 • Bovenstraat 8 / 4741 AV Hoeven
 • 06-508 24 840
 • info@centrum-nautilus.nl
 • Kvk 71667679
 • BTW nr NL001511494B04

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

logo garant STO-reisgarantie
LOGO VVKR

Vereniging Van
Kleinschalige
Reisorganisaties

keyboard_arrow_up