Disclaimer

 • Centrum-Nautilus geeft constante zorg en aandacht aan de samenstelling van de informatie die op onze website wordt verstrekt. Ondanks deze zorg en aandacht is het toch nog mogelijk dat de informatie die op de web-site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist kan zijn. Dit komt omdat de informatie op onze pagina's regelmatig wordt aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Centrum-Nautilus sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. 
 • Het copyright op de informatie in onze website berust bij Centrum-Nautilus. 
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum-Nautilus mag niets van onze website worden opgeslagen, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.
 • Ook de rechten van het beeldmateriaal op onze sites berusten bij Centrum-Nautilus. 
 • Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld tekst en beeldmateriaal is Centrum-Nautilus niet verantwoordelijk.
 • Als u het reserveringsformulier voor een reis invult en verstuurt gaat u een betalingsverplichting aan.

 • Bovenstraat 8 / 4741 AV Hoeven
 • 06-508 24 840
 • info@centrum-nautilus.nl
 • Kvk 71667679
 • BTW nr NL001511494B04

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

logo garant STO-reisgarantie
LOGO VVKR

Vereniging Van
Kleinschalige
Reisorganisaties

keyboard_arrow_up