Christus Bewustzijn

Christus Bewustzijn

9a foto christus bewustzijn

Wat is Christus bewustzijn?
''Het is de goddelijke rol van de mens om de Christus te worden en op aarde de verlichtende uitstraling van Gods geest in stand te houden. Het Christus bewustzijn is het bewustzijn van ons Ware zelf, gemanifesteerd op het punt van contact tussen onze ziel en de levende Geest. Het is onze bestemming om het niveau van Christus bewustzijn te bereiken en ons bewust te zijn van het zelf als God.'' Het Christus bewustzijn staat voor mij ook voor de verbinding met het Kristallijne licht.

Michel zwaard en Kristallen

Het Kosmische Christus bewustzijn
Het Kosmische Christus bewustzijn is de vorm van het bewustzijn die iedere ziel nodig heeft om haar geboorterecht van de vrije wil op het juiste, niet schadelijke manier in de samenleving toe te passen. Alle zielen die in dit bewustzijn verkeren, weten vanuit hun hart wat goed en wat slecht is, wat juist en wat verkeerd in hun handelen is. Het Kosmische Christus bewustzijn is gebaseerd op het innerlijke, intuïtieve weten van het hart en ingeboren kennis van de ziel van de Universele Kosmische Wetten. Het Kosmische Christus bewustzijn uit zich bij iedere ziel in de vorm van het geweten. Zonder enige officiële regels, statuten en protocollen weet iedere ziel op aarde dat mededogen, liefde en respect voor alle levensvormen de kern van een gezonde samenleving vormt, maar ook dat agressie, overheersing, moord en vergelding nooit de wereld tot bloei en succes zullen brengen. Het Kosmische Christus bewustzijn is anders gezegd de onbeschreven wet van het hart. Hoe sterker je connectie met het hart is, hoe duidelijker de innerlijke stem van het geweten in je geest gaat klinken. Het Kosmische Christus bewustzijn is de meest natuurlijke vorm van het bewustzijn van ieder kind van God.

Helaas wordt dit bewustzijn niet door de gehele bevolking op onze planeet uitgedragen. Het massabewustzijn in onze wereld vormt een gigantisch krachtveld van het denken, geloven en handelen volgens de patronen van het lagere, menselijke ego. Een andere benoeming van het massabewustzijn is het ‘vleselijke bewustzijn’ - ‘carnal mind’ in het Engels, die de menselijke wet van ‘de sterkste onder de tirannen’ ondersteunt. Het Kosmische Christus bewustzijn is het enige alternatief dat het egocentrische vleselijke bewustzijn op onze planeet kan vervangen.

De Kosmische Christus

1e foto christus bewustzijn 2


Het Kosmische Christus bewustzijn wordt naar de naam van de Kosmische Christus vernoemd. De Kosmische Christus is een archetype, het spirituele rolmodel van het Christuskind van Vader-Moeder God. De Kosmische Christus is naar het evenbeeld van zijn Goddelijke ouders geschapen en is in spirituele realiteit het enige kind van God. Alle zielen die door Vader-Moeder God tot leven kwamen zijn als de zonnestralen van de zon de individuele manifestaties van het enige Kosmische Christuskind.

Het Heilige Christus Zelf – het Hogere Zelf
'We all have our inner teacher who initiates and guides our soul on her spiritual path; it is our real and higher self.'

Iedere mens is een complexe eenheid van 7 lichamen: 6 fijne stoffelijke en 1 fysiek lichaam, die als lagen van onzichtbare energie over elkaar zijn ‘gestapeld’. Iedere lichaam dient als een transformator van steeds hogere spirituele vibraties, die door de ziel in reïncarnatie worden geassimileerd. Het Kosmische Christus bewustzijn wordt in ieder mens door een bijzonder hoogfrequent spiritueel lichaam in stand gehouden. Dit lichaam wordt ‘het Hogere Zelf’ ofwel ‘het Heilige Christus Zelf’ genoemd. Dit is de geïndividualiseerde manifestatie van de archetypische Kosmische Christus. Door middel van ‘Het Heilige Christus Zelf’ wordt de persoonlijke Christusschap in iedere ziel uitgedrukt.

The Christ is the mediator between the soul and her Divine Self. He imputes by the power of the Christ Consciousness the understanding of the right use of the Cosmic Law to each soul.

2e foto christus bewustzijn

De persoonlijke Christus van iedere ziel is de bemiddelaar tussen de menselijke en Goddelijke zelf. Hij verbindt de perfecte, zuivere, machtige 'Ik ben' Aanwezigheid met niet perfecte, labiele, onwetende ziel die nog in kinderschoenen staat. De persoonlijke Christus, de Hogere Zelf is de beschermengel, spirituele begeleider en wijze leraar die de ziel vanaf haar kinderlijke bestaan naar niveau van spirituele volwassenheid leidt. Met behulp van de persoonlijke Christus blijven alle zielen in de geest met elkaar en met de Kosmische Christus verbonden. Tweelingzielen, zielsmaatjes, overleden en in de fysieke wereld overgebleven familieleden, spirituele begeleiders in de geest en hun leerlingen in materie verblijven altijd via hun persoonlijke ‘Hogere Zelf’ in contact met elkaar. Deze verbondenheid creëert het netwerk van het 'Christuslicht'. Iedere ziel, die in contact met haar eigen Hogere Zelf verblijft, is in staat de eenheid met het gehele Universum te ervaren. Geluk, verdriet, succes, wanhoop van iedere ziel wordt in het spirituele informatieveld, wat het Kosmische Christus bewustzijn in feite is, dag en nacht opgenomen.

De avatar, levende manifestatie van de Kosmische Christus

Avatar

Niet alle zielen, die op aarde gereïncarneerd zijn, kunnen de verbinding met haar Hogere Zelf, het Heilige Christus Zelf goed in stand houden. Zonder deze verbinding hebben ze ook geen toegang tot het Christuslicht van het Kosmische Christus bewustzijn. Er zijn genoeg zielen op onze planeet die eeuwen achter elkaar op het niveau van het menselijke, ‘vleselijke’ bewustzijn doorgebracht hebben. Hun contact met de Bron des Levens, hun eigen Goddelijke Vonk – Ik ben Aanwezigheid - en met hun eigen Hogere Zelf was allang verbroken. De enige manier om deze connectie te herstellen is de fysieke aanwezigheid, de materialisatie van het Kosmische Christus, die op de praktische manier het leven en het handelen op het niveau van het Kosmische Christus bewustzijn uit kan beelden. Dat is de missie en de rol van de avatar, de levende manifestatie van het Kosmische Christus.

The Avatar comes as the fulfilment of the Law, not as its exception. It is in the imitation of his Christhood, Buddhahood, the following in his footsteps, that we attain our immortality.

Door de eeuwen heen hebben duizenden reïncarnaties van het Kosmische Christus op aarde geleefd. Vele belichamingen van het Kosmische Christus, zoals Jezus Christus, Lord Krisna, Zaratustra, Gautama Boeddha, Kuan Yin, Padre Pio zijn wereldwijd bekend geworden. Anderen hebben zijn aanwezigheid anoniem gehouden. Ze waren allemaal avatars, de grootste adepten van het Licht, die de essentie, de innerlijke boodschap, de leer en de levenswijze van het Kosmische Christus eigen hebben gemaakt. De ultieme eenheid tussen de ziel, het Hogere Zelf en het Goddelijke Zelf in het spirituele opzicht is het kenmerk van de avatar. In het ‘gemiddelde’ mens leeft de ziel, de Hogere Zelf en het Goddelijke Zelf op grote afstand van elkaar. De communicatie tussen het fysieke, uiterlijke zelf en het spirituele gedeelte van de ‘gemiddelde’ mens in deze moderne tijden is nog ver weg van perfectie. Bij de avatar zijn alle spirituele ‘delen’ met elkaar samengesmolten. Er zit geen splijting tussen de ziel en haar Goddelijke Zelf. Het Hogere, ofwel het ‘Heilige Christus Zelf’ van de avatar leeft, spreekt en handelt vanuit zijn fysieke vorm. Dat zijn de levende Christussen, levende Boeddha’s, levende Kosmische Wezens. Ze geven de mensheid altijd het voorbeeld, de inspiratie om ook de levende Christus, levende Boeddha, levende Krisna te worden.

'Every man and every woman is destined to become the Christ; the Christ in action, the Christ in manifestation, the real Christ in words and deeds!'

Jezus Christus, de belichaming van het Kosmische Christus

3E foto christus bewustzijn

'Let that mind be in you, which was also in Christ Jesus.'

Jezus Christus was de fysieke reïncarnatie van het Kosmische Christus en belichaamde in zich volledig het Kosmische Christus bewustzijn.

'The Holy Christ Self of every son and daughter of God upon this planet is one with Jesus Christ. In order to ascend and become the Master over time and space in Matter, every Hindu, every Buddhist and everyone else of every other religion must make peace with his own Holy Christ Self. In that process, he will know the perfect love of the only begotten Son of God, the Universal Christ.'

'The evolution of this planet is so far behind the manifestation of Jesus Christ, the true reincarnation of the Universal Christ. Many man en women have turned their back to the Christed ones, to their own Holy Christ Self and to their own Christ Path for so long, that in order to come back to their own reality, to their own real essence they must consciously accept the physical reincarnation of the Universal Christ in Jesus. They must be willing to bend the knee before a flesh-and-blood Son who may not appeared perfect to the people of his time but who was in the spiritual perspective the perfection of the incarnation of the Cosmic Christ.'

'…If you cannot see the Christ in him, then you will not see the Christ in yourself and in your neighbour.'

Het Hogere Zelf van ieder mens op aarde heeft dag en nacht de open toegang tot het licht en het meesterschap van Jezus Christus. Op deze manier ontvangt iedere ziel via zijn eigen Heilige Christus Zelf de inzichten en de ultieme Goddelijke Wijsheid van Opgevaren Meester Jezus. Hij helpt ons de Hoge vibraties van de Kosmische Christus in ons uiterlijke bewustzijn te verankeren. Iedere ziel die zich aan de morele standaarden van de Kosmische Christus houdt, wordt uiteindelijk als Jezus in zijn leven in Palestina de fysieke manifestatie van zijn eigen Hogere Zelf.

Jezus is de leermeester van onze ziel die ons stap voor stap in de mysteries van de Universele Broederschap gaat inwijden. Hij helpt ons door 3 belangrijke stadia op het spirituele Pad heen te komen: de zuivering, de verlichting en de samensmelting, de eenwording met het Goddelijke Zelf. Zijn voornaamste taak is om ons te helpen het Kosmische Christus bewustzijn eigen te maken, want deze vorm van het bewustzijn geldt als de universele standaard binnen de Kosmische hiërarchie van de Grote Witte Broederschap. Iedere engel, aartsengel, opgevaren meester of kosmisch wezen communiceren met elkaar op het niveau van het Christusbewustzijn. Er is geen enkele meester, engel of spiritueel wezen die lager dan het niveau van het Kosmische Christus zal dalen. De mens hoort een grote sprong in het bewustzijn te gaan maken als hij de ingevingen vanuit de spirituele dimensies wilt ontvangen. Het geestelijke niveau van het Kosmische Christus bewustzijn is de ontmoetingsplaats tussen hemel en aarde, engel en mens, God en zijn schepping.

4E foto christus bewustzijn

De vormen van het bewustzijn
De allerhoogste vorm van het bewustzijn in het Universum is het Goddelijke bewustzijn. Dit is het bewustzijn van Vader-Moeder God, de allerhoogste scheppende kracht. Deze vorm van het bewustzijn bevat alle gedachten, opvattingen van God over zichzelf en zijn creatie. Vanuit het Goddelijke bewustzijn worden de Kosmische Wetten en de blauwdruk, het Goddelijke Plan voor alle levende en niet levende schepsels gecreëerd.

Het Christus bewustzijn is het bewustzijn van de Kosmische Christus. De Kosmische Christus is het archetype, het verzamelbeeld van het Christusschap voor alle zonen en dochters van God.

Het Kosmische Christus bewustzijn vormt het gedachtegoed van alle wezens van het licht: engelen, Elohim, mensen en elementalen. Dit niveau van het bewustzijn weerspiegelt de gedachten, de opvattingen en de belevenissen van alle levende wezens in hoogste en zuiverste vorm over hun Goddelijke ouders, de Kosmische Wetten en het heelal over het algemeen.

Er is ook nog het zielsbewustzijn dat iedere ziel in reïncarnatie tot manifestatie brengt. Deze vorm van het bewustzijn komt tot stand via observatie en het studieproces van de ziel die nog niet rijp is om het alchemistische huwelijk met haar Goddelijke Zelf aan te gaan. Het is Gods bedoeling dat de ziel zo dicht mogelijk naar het niveau van het Christus bewustzijn wordt aangetrokken. Het zielbewustzijn wordt op een gegeven moment door de hogere vorm van het bewustzijn, het Christus bewustzijn overgenomen.

'Persoonlijk Christus bewustzijn betekent niet het vergoddelijken van het menselijke, maar de erkenning van het goddelijke binnen je.'

De laagste vorm van het bewustzijn in de materie is het ‘vleselijke’ bewustzijn (carnal mind). Deze vorm van het bewustzijn bevat gedachtevormen en opvattingen die niets met de spirituele wereld, de fijn stoffelijke wereld te maken hebben. Het vleselijke, materialistische bewustzijn is de heersende vorm van het bewustzijn op onze planeet en wordt daarom ook wel ‘het massabewustzijn’ genoemd. Deze vorm van het bewustzijn is in de voortdurende tegenstrijd met de Christus licht van het Christus bewustzijn en wijst de existentie van God, de Kosmische Wetten en de Kosmische Christus af.

De ziel in reïncarnatie wordt hard op proef gesteld doordat ze tussen het massabewustzijn en het Christus bewustzijn uiteindelijk moet gaan kiezen. Deze keus wordt door de levenservaring, de zelfstudie en het diepe innerlijke proces van bewustwording sterk beïnvloedt. Uiteindelijk komt de ziel tot het besef dat ze omhoog moet klimmen om haar Goddelijke potentie in volle bloei te kunnen realiseren. Op het moment dat de ziel voor het Christus bewustzijn kiest, gaat ze het spirituele pad van initiaties volgen, waar haar steeds meer licht en kracht wordt toevertrouwd. De eeuwig lange cyclus van de reïncarnaties eindigt voor de ziel op het moment dat ze de laatste, de hoogste initiatie van de Hemelvaart (Ascension) ontvangt. Tijdens deze initiatie smelt de lichtessentie van de ziel samen met haar lichtbron, de Goddelijke Kern. Bij dit hele proces worden we volop ondersteund: wie vraagt, krijgt.

5e foto 7 trompetten

De gouden principes van het Christus bewustzijn

De hoeksteen van het Kosmische Christus bewustzijn is de Gouden Regel die in alle wereldreligies op onze planeet terug te vinden is:

Ga met anderen om zoals je wilt dat anderen met jou omgaan.

Dit is het allereerste en het allerbelangrijkste principe van het Kosmische Christus bewustzijn. Daarmee benadrukt men het feit dat wij allemaal een grote familie vormen, die samen een Kosmisch Plan moeten vervullen. Het geluk en de welvaart in ons leven hangt niet af van ons afzonderlijke succes, maar van de harmonische samenwerking. Alle zielen zijn verbonden met elkaar door de stralen of koorden van licht. Het gehele Kosmos is een groot netwerk van licht, waar iedere ziel zijn individuele taak vervult. Geen enkele ziel kan zichzelf van alle behoeftes voorzien. Wij hebben elkaar nodig om gezamenlijk een beter levensklimaat te beginnen en de evolutie sprong vooruit te maken. Zelfrespect en respect voor de medemens vormt het fundament van een gezonde maatschappij, waar iedereen het licht van God in een ander kan herkennen en in eer kan houden. Het broederschapgevoel is niet weg te denken bij het Kosmische Christus bewustzijn. Dit gevoel versterkt de hartconnectie tussen de zielen en verbetert wederzijds begrip tussen onbekenden. Elkaar willen helpen en over elkaar in goede en slechte tijden te willen zorgen, is een praktische realisatie van het Christus bewustzijn. Het hartperspectief is de enige manier hoe het Christus bewustzijn zich kan openbaren. Zonder energie van het hart is het Christus bewustzijn niet levensvatbaar.

  • Het Hart is een middel, het doel, de essentie en het principe van het Universele leven.

6e foto christus bewustzijn
De energie van het hart vult de matrix van het Kosmisch Christus bewustzijn met parelmoer roze licht aan. Dit is het licht van de hartchakra dat door iedere ziel in de Kosmos wordt uitgezonden. De energie van het hart staat gelijk aan de trilling van het Kosmische Christus bewustzijn. Deze vorm van het bewustzijn manifesteert zich niet door logica en analytisch denken, maar door het aanvoelen, inleven en resoneren met de Kosmische realiteit. Het hart voelt de waarheid haarfijn aan, daarom uit zich de kracht van het hart in het onderscheidingsvermogen. Op deze manier wordt het innerlijke weten over goed en kwaad door de wijsheid van het hart tot leven gebracht. Het Hart staat niet alleen als symbool voor onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde, maar ook voor de Grote Centrale Zon – de Bron des Levens. Het hart en de hartchakra van de mens vormen de spirituele centrale, die voor de verbinding met de Bron en de voeding voor de fysieke en spirituele lichamen van de mens zorgen. De levensenergie en het denkproces gaan bij ieder wezen van licht altijd via het hart. Iedere ziel die dagelijks haar liefdevolle aandacht op het hart houdt wordt automatisch naar het niveau van het Kosmische Christus bewustzijn opgetild. De weg van het hart is de kortste weg die de ziel kan volgen om haar persoonlijke Christusschap te kunnen realiseren.

  • Vrijheid in zielsexpressie is een ander belangrijk principe van het Kosmische Christus bewustzijn.

7E foto christus bewustzijn

Iedere ziel wordt benaderd als een vrije, onafhankelijke geest die zijn steentje voor de vervulling van de Grote Kosmische Plan bijdraagt. De persoonlijke ruimte, die iedere ziel voor de ontwikkeling nodig heeft, wordt uiterst gerespecteerd. Tegelijkertijd wordt iedere ziel als familielid van de Grote Kosmische familie beschouwd. De broederschap en de zusterschap vanuit het hart, de verbondenheid met het Kosmische Thuis – de geboorteplaats van alle zielen in het Kosmos en de levende liefdevolle relatie met de geestelijke ouders, creëert een onvoorstelbaar sterk krachtveld van acceptatie en liefde in het Universum. De innerlijke eenheid van het heelal ontstaat vanuit de gedachte van ieder individu, dat er geen grenzen en scheidingswanden tussen de werelden zijn, dat alle zielen open staan voor elkaar om te helpen en energie met elkaar uit te wisselen. Op het niveau van het Kosmische Christus bewustzijn worden de zielen nooit afgesloten, afgesneden of alleen op zichzelf gelaten, behalve als de ziel zelf, vanuit eigen vrije wil, dat zou willen. De vrije wil van de ziel die de muur om zich heen heeft gebouwd wordt altijd gerespecteerd. De gevolgen daarvan zijn, dat op het moment dat de ziel zich terug in de Kosmische samenleving wil plaatsen zelf de getrokken grenzen zal moeten opgeven.

  • Een ander belangrijk aspect van het Kosmische Christus bewustzijn is onvoorwaardelijke acceptatie van het Christuslicht in iedere ziel.

Hoe meer wij vrij worden van de gewoonte om te oordelen, te bekritiseren en (af) te keuren van de imperfecties in onszelf en in de ander, hoe dichter wij bij de morele standaarden van het Kosmische Christus bewustzijn komen. Het belangrijke statement van het Christus bewustzijn was door Jezus Christus aan zijn discipelen uitgesproken: ‘Oordeel niet en je zult niet veroordeeld worden’.

  • Het fundamentele principe van het Kosmische Christus bewustzijn is het houden van het onbevlekte, zuivere, perfecte beeld – the immaculate concept - van alles en iedereen in het Kosmos.

8E foto christus bewustzijn

Na de maatstaven van het Kosmische Christus bewustzijn wordt de blauwdruk van de Goddelijke perfectie en het aanwezige Christuspotentieel in iedere ziel altijd voor het innerlijke oog gehouden. Alle imperfecties, die de ziel kan vertonen, worden door het prisma van haar perfecte Christusmatrix bekeken. Iedere ziel is vanaf begin af aan op weg naar haar persoonlijke Christusschap. Uiteindelijk zal ze alleen de perfectie van haar Goddelijke Zelf weerspiegelen.

'Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you.'

In the Bible this means: Seek first the Consciousness of God, the consciousness of the Living Christ in you and the scientific application of the Universal Law to the mastery of self in time and space and all these things in the world of form shell be added unto you by the multiplicated alchemy of the Holy Ghost.

De 7 stralen van het Kosmische Christus bewustzijn
'In order to accelerate the consciousness of God within us and to magnetize the flame of the ascension, each of us as a disciple must attain to a certain mastery on each of the seven rays of the Christ consciousness.'

9e foto christus bewustzijn 2

Het Kosmische Christus bewustzijn is de manifestatie van de allesomvattende Heilige Geest, de kristalheldere witte licht die zich in de 7 stralen laat verdelen. Er zijn 7 spirituele vlammen die 7 spirituele wegen van de bewustwording van de ziel representeren. De ziel hoort in haar ontwikkeling de levenservaring op alle 7 stralen te doen. Uiteindelijk kiest de ziel de hoofdstraal, waarin ze het meesterschap over de bijbehorende kwaliteiten zal behalen.

De eerste straal van het Kosmische Christus bewustzijn vertegenwoordigt de volgende kwaliteiten:
- De Wil, persoonlijke en Goddelijke Wil, de wilskracht en doorzettingsvermogen.
- De Kosmische Wet, het Kosmische Plan, de blauwdruk voor de ziel en voor het Kosmos.
- De leidinggevende, organisatorische, uitvoerende kwaliteiten, de kracht, de macht en de autoriteit van de menselijke en de Goddelijke hiërarchie, de weg van de leidsman.
- Het geloof, de innerlijke overtuiging van de ziel die geen bewijs zoekt voor het onzichtbare in het materiele leven.
- De levensmissie, de persoonlijke levensopdracht, vervulling van de Heilige plicht, de Dharma.

De tweede straal van het Kosmische Christus bewustzijn vertegenwoordigt volgende kwaliteiten:
- De verlichtende actie van de geest.
- De volledige Goddelijke wijsheid.
- De inspiratie van de geest.
- Verheldering en vernieuwing van gedachten.
- Kennis van de Kosmische wet en de Kosmische realiteit en de overdracht van deze kennis, de weg van de leraar.
- Psychologie en Goddelijke resolutie van de menselijke geestelijke beperkingen.

De derde straal van het Kosmische Christus bewustzijn vertegenwoordigd volgende kwaliteiten:
- Onvoorwaardelijke liefde en acceptatie, de balans tussen ontvangen en geven van liefde
- Gevoeligheid, sensitiviteit voor de zachte innerlijke vibraties.
- De schoonheid, creativiteit en kunstzinnigheid, de weg van de kunstenaar.

De vierde straal van het Kosmische Christus bewustzijn vertegenwoordigd volgende kwaliteiten:
- Zuiverheid van de ziel, lichaam en geest.
- Zelfcontrole en zelfdiscipline van lichaam en geest.
- Harmonie en volledige balans, de middelweg kunnen volgen, de kern, het centrale punt in jezelf altijd kunnen vinden, de weg van de spirituele adept.
- De kracht van besluitvorming, grenzen trekken, onderscheidingsvermogen.
- De perfectie en precisie van de Goddelijke geometrie in macro- en microkosmos.

De vijfde straal van het Kosmische Christus bewustzijn vertegenwoordigd volgende kwaliteiten:
- De kracht van de waarheid en de absolute Goddelijke realiteit.
- De kracht van het geluid, mantra en muziek.
- De weg van de wetenschapper, heler en musicus.
- Goddelijke visie, inzicht en zelfkennis, verbinding tussen religie en wetenschap.
- Het leven van overvloed, kristallisatie van alle nodige levensmiddelen.

De zesde straal van het Kosmische Christus bewustzijn vertegenwoordigd volgende kwaliteiten:
- Dienstbaarheid, opoffering, zelf geving, onvoorwaardelijke steun van mindervaliden in lichaam en geest, de weg van de nederige dienaar.
- De kracht van de ware Broederschap.
- De kracht van Vrede.
- De kracht van de vernieuwing en verrijzing uit beklemmende omstandigheden.

De zevende straal van het Kosmische Christus bewustzijn vertegenwoordigd volgende kwaliteiten:
- De kracht van de vrijheid, vergeving en rechtvaardigheid.
- Alchemistische ritueel van transmutatie, verandering en verlossing van verleden en zelftransformatie.
- De weg van de priester, magicus, innovator, origineel en vrijdenkende ziel.

10E foto chirstus bewustzijn

De 7 vlammen van het Kosmische Christus bewustzijn zijn op aarde in de spirituele tradities van de 7 grootste wereldreligies verankerd. Iedere straal focust zijn energieën ook op een bepaalde chakra. De eerste straal van de Goddelijke Wil wordt uitgeoefend in het Jodendom en focust zich op de keel chakra. De tweede straal van de Goddelijke Wijsheid wordt uitgeoefend in het Boeddhisme en focust zich op de kruin chakra. De derde straal van de Goddelijke Liefde wordt uitgeoefend in het Christendom en focust zich op het hart chakra. De vierde straal van de Goddelijke Zuiverheid wordt uitgeoefend in het Hindoeïsme en focust zich op de basis chakra. De vijfde straal van de Goddelijke Waarheid wordt uitgeoefend in het Confucianisme en focust zich op het derde oog chakra. De zesde straal van de Goddelijke Dienstbaarheid wordt uitgeoefend in het Islam en focust zich op de zonnevlecht chakra. De zevende straal van de Goddelijke Vrijheid wordt uitgeoefend in het Taoïsme en focust zich op de zetel van de ziel chakra. De wegen van alle wereldreligies leiden tot de realisatie van het Kosmische Christus bewustzijn. Het is belangrijk om de kwaliteiten van alle 7 stralen eigen te maken door de studie van mystieke leringen die in alle 7 wereldreligies verankerd zijn. De volledige realiteit van het heelal manifesteert zich in de synthese van alle 7 stralen van God.

isis y la virgen maria

Het mysticisme van het christendom opent de deur van het hart naar de reünie van de ziel met het Kosmische Christus bewustzijn. Om die eenheid te versterken kan men de affirmaties van Jezus Christus voor de transformatie van het menselijke bewustzijn in het Goddelijke dagelijks gebruiken. Deze affirmaties zijn de heilzame mantra’s die Jezus zelf gebruikt heeft om zijn hartconnectie met Vader-Moeder God krachtig in leven te houden.

The bisschop of your soul is the living Christ within you. And unless you maintain contact with this mighty universal being, you will never come up out of the human consciousness. Your Christ Self is charged with seeing to it that you become the fullness of all that God is. For thereby you will fulfil your destiny and return to the divine image.'

geboorte goddelijk kind

Mantra:

I AM THAT I AM

I AM the open door which no man can shut

I AM the Light which lighteth every man that cometh into the world

I AM the way

I AM the truth

I AM the life

I AM the resurrection

I AM the ascension in the Light

I AM the fulfilment of all my needs and requirements of the hour

I AM abundant supply poured out upon all life

I AM perfect sight and hearing

I AM the manifest perfection of being

I AM the illimitable Light of God made manifest everywhere

I AM the light of the Holy of Holies

I AM a son of God I AM the Light in the holy mountain of God

witte roos

'Salvation of your soul is in the attainment with the Christ Consciousness. Christ can be formed in each and every one of you. Focus on the Light and absorb that light into your consciousness.'

'De uiteindelijke bestemming van de mens is om het innerlijke licht zo sterk te maken dat zelfs de cellen van zijn stoffelijke lichaam veranderen in een fijnere substantie die sterfelijkheid kan overwinnen. Hieronder verstaat men de Christuswording van de mens, of in de woorden van de Oude Broederschap, het bloeien van de Roos op het Kruis der materie.'

Waarheid is daar waar Onvoorwaardelijke Liefde is.

rode roos

In een andere blog beschrijf ik mijn eigen ervaring met het "Vrouwelijke" Christus Bewustzijn.

 

Bronvermelding: De Alchemie van de Liefde van internet

1000 Resterende tekens


  • Bovenstraat 8 / 4741 AV Hoeven
  • 06-508 24 840
  • info@centrum-nautilus.nl
  • Kvk 71667679
  • BTW nr NL001511494B04

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

logo garant STO-reisgarantie
LOGO VVKR

Vereniging Van
Kleinschalige
Reisorganisaties

keyboard_arrow_up